Lovkrav om registrering af ejerforhold for selskaber, K/S og I/S senest 1/12 2017

Ejerforhold består af to typer ejere – legale ejere og reelle ejere. Nogle virksomheder skal registrere begge typer ejere.

Mange virksomheder skal registrere forskellige forhold om deres ejere. Formålet er at skabe øget gennemsigtighed om danske virksomheders ejerstruktur med henblik på at sikre, at virksomhederne ikke bruges til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet.

Legale ejere er personer eller virksomheder, der direkte:

  • har mindst 5 % ejerskab eller stemmerettigheder

Reelle ejere er personer, der direkte eller indirekte:

  • har mere end 25 % ejerskab eller stemmerettigheder eller
  • har anden afgørende kontrol, fx vetoret, ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer el.lign.

 

, , , ,

Der kan ikke skrives kommentarer.

Leicht Simonsen Statsautoriseret Revisor Aps - Jernbanegade 2, 1 - 7900 Nykøbing Mors - CVR nr. 10415837 - Telefon 96 69 03 99 - e-mail sls@leicht-simonsen.dk